• All
  • Blog
  • Design Diary
  • Event
  • How to
  • Issue
  • Review
  • Uncategorized

ขอขอบคุณทุกชาวบอร์ดเกมมากครับ สำหรับ "รางวัลนักทำบอร์ดเกมเพื่อการศึกษายอดเยี่ยม" และที่สำคัญต้องขอขอบคุณผู้จัดการหลักทั้ง 2 คนมากๆ ครับ น้องตองจากเพจ YOUR TURN...