รับสมัคร Graphic Designer

Wizards of Learning 🧙‍♂️ พวกเราคือกลุ่มคนเล็กๆ ที่เชื่อในพลังของการออกแบบ เหมือนเป็นเวทมนตร์ที่ช่วยให้การเรียนรู้น่าสนใจและเกิดประโยชน์มากขึ้นได้

พวกเราไม่ได้อยู่กันแบบครอบครัว เราอยู่กันแบบทีม (Team) 🤝 เราจึงมองหาผู้ที่มีความสามารถและรับผิดชอบในบทบาทของตัวเองได้ดี ที่พร้อมมาช่วยกัน (Synergy) ยกระดับผลงานของพวกเราให้ดีขึ้น

ต้องทำอะไรบ้าง ?

 • 🎴 ออกแบบและจัดองค์ประกอบ Artwork เพื่อการสื่อสารได้ดีและสร้างการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
 • 🍳 ค้นหาและนำเสนอวิธีการสื่อสารที่น่าสนใจให้กับทีม
 • 🌱 พัฒนาทักษะ Graphic Design ของตนเองอยู่เสมอ

หมายเหตุ: ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Indesign ได้อย่างดี

เรามองหาคนแบบไหน ?

 • สนุกกับการสื่อสารสิ่งที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายด้วยภาพ (Visualization Skill)
 • เข้าใจการออกแบบ Branding และ Corporate Identity
 • เข้าใจและสนใจเรื่องการเรียนรู้ (Learning Design)
 • สนุกกับการหาวิธีสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Storytelling Skill)
 • แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง (Problem-Solving Skill)
 • มีสติ คิดและทำงานอย่างเป็นระบบ วางแผนและสื่อสารกับทีมได้ (Self-Management Skill)
 • ใช้ภาษาไทย และอังกฤษในการสื่อสารได้
 • มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมกับทีม
 • ชอบการเรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเอง
 • กล้าเสนอไอเดียที่แตกต่าง
 • เคารพความแตกต่างหลากหลาย และสนใจประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • สนใจพฤติกรรมของมนุษย์
 • ชอบเล่นบอร์ดเกม

ถ้าคุณเชื่อว่าคุณก็ใช้การออกแบบ เป็นเวทมนต์ที่ปลุกการเรียนรู้ได้

...คุณคือคนที่เรามองหา สมัครได้ทางนี้เลย

Wizards of Learning

Office Hours : จ. – ศ. 10:00-18:00 น.
Location : บริเวณรามอินทรา 39 (กม.4)

ไทยEnglish繁體中文日本語