Who we are

Wizards of Learning เชื่อในการสร้างการเรียนรู้ที่ตอนโจทย์ผู้เรียน เราให้บริการ ออกแบบบอร์ดเกม และ สื่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่สนุกเกิดประโยชน์

หลักการออกแบบการเรียนรู้
W.i.z.a.r.d.s

Wisdom

Wisdom for Learning

จริงจังกับการค้นหาวิจัย คัดสรรค์ความรู้ที่มีประโยชน์
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้เกิดปัญญา

Interaction

Interaction for Learning

ออกแบบปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ สร้างการเรียนรู้สองทาง
พัฒนาความสัพพันธ์ระหว่างกัน

Zest

Zest for Learning

สร้างความสนุก ปลุกความสนใจและการเรียนรู้
ผ่าน Game-based Learning และ การออกแบบการเรียนรู้

Aesthetic

Aesthetic of Learning

การเรียนรู้ที่ดีควรเป็นเรื่องรื่นรมย์ เราใช้การออกแบบเพื่อสร้างความสุนทรีย์ในการเรียนรู้

Ready

Ready for Learning

เราออกแบบเครืองมือการเรียนรู้ที่ง่ายต่อการใช้งานได้ทันที ทั้งกับผู้เรียน และผู้สอน

Drive

Drive for Learning

สร้างการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับแรงผลักดันภายใน (intinsic motivation) และสอดคล้องกับเป้าหมายของผู้เรียน

Support

Support for Learning

เป็นผู้ช่วยให้กับทุกหน่วยงานและองค์กร ในการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีไปสู่ทุกคน

การออกแบบการเรียนรู้

เพราะการเรียนรู้ไม่ใช่การส่งต่อข้อมูล 

Wizards of Learning เราออกแบบประสบการณ์ที่มีประโยชน์และเกิดความประทับใจ เพื่อให้บอร์ดเกม และสื่อการเรียนรู้ สร้างการเรียนรู้กับผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน

เทคนิคการออกแบบบอร์ดเกม

แบ่งปันประสบการณ์ทำงาน ออกแบบบอร์ดเกม เทคนิคการทำงาน และเรื่องร่าวที่น่าสนใจ สรุปมาในรูปแบบบทความให้ผู้ที่สนในออกแบบการเรียนรู้ศึกษาได้

ขั้นตอนการออกแบบบอร์ดเกม

เพราะการออกแบบบอร์ดเกมเพื่อตอบโจทยการเรียนรู้ นั้นต้องใส่ใจทั้งการออกแบบการเรียนรู้และการออกแบบบอร์ดเกมไปด้วยกัน 

Wizards of Learning ได้พัฒนากระบวนการทำงานมาเพื่อตอบโจทย์นี้

องค์กรที่ไว้วางใจเรา

เสียงความประทับใจ

วิลสา พงศธร เจ้าหน้าที่พัฒนาวัยรุ่น องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ทีม WoL เป็นทีมงานคุณภาพ ที่ใส่ใจในรายละเอียดของงานและสามารถตอบโจย์ทของงานได้อย่างดี ความเป็นมืออาชีพของทีมงานทำให้การทำงานราบรื่นและได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง

Creative Economy Agency เกม Match My Meal

WOL มีการเข้าใจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทำให้ตอบโจทย์งานออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และมี connection ที่ทำให้การต่อยอดองค์ความรู้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักงานกิจการยุติธรรม เกม จับคนผิด Justice Game

ประทับใจในการทำงานที่เป็นระบบ มีความรู้ ประสบการณ์และความสร้างสรรค์ ในการออกแบบเกม รวมถึงทีมงานมืออาชีพที่มีความทุ่มเทและเอาใจใส่ จนทำให้การผลิตเกมจับคนผิด Justice Game เป็นไปได้อย่างราบรื่น

กรมสรรพากร เกม Richman Game

ภาษี เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่มองว่าซับซ้อน และเข้าใจยาก แต่ทีมงาน Wizards of Learning สามารถทำให้ภาษี เป็นเรื่องสนุกและง่ายต่อความเข้าใจด้วยริชแมนเกมส์ ขอชื่นชมค่ะ

Punch up ร่วมออกแบบ เกม Local Election

ขอบคุณที่เป็นความหวังให้กันและกัน ว่ากลุ่มคนเล็กๆ ก็ฝันถึงกาเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ แล้วมาทำงานสนุกๆ ด้วยกันอีกนะ 🙂

Aksorn Nex เกม Code to Learn

ออกแบบเกมได้สวยงามและสร้างสรรค์มาก

    #เปิดกล่อง ส่องประเด็น BOX 9: คนจบ เกมไม่จบ

    ในการออกแบบสื่ออย่างเช่นบอร์ดเกมที่เสนอความคิดและข้อมูลบางอย่างต่อโลกนั้น แม้เมื่อเราทำงานจนเสร็จสิ้นกระบวนการออกแบบและผลิตผลงานออกมาเรียบร้อยแล้ว...

    ไทยEnglish繁體中文日本語