• All
  • Design Diary
  • Event
  • How to
  • Podcast
  • Review
  • Understanding
  • เปิดกล่องส่องประเด็น

จากโพส "ผลสำรวจ 6 กลุ่มผู้เล่นบอร์ดเกมในไทยในปี 2020 ที่ผ่านมา จากผู้เล่นบอร์ดเกม 1,092 คน" ทุกท่านคงสงสัยใช่ไหมว่าคนที่ทำร้านบอร์ดเกม หรือทำงานเกี่ยวกับบอร์ดเกมเขาอยู่กลุ่มไหนกันในบรรดาทั้ง 6 กลุ่มนี้ วันนี้ Lunar Gravity x Wizards of Learning ขอนำเสนอข้อมูล infographic ชุดพิเศษเกี่ยวกับผู้ที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวงการบอร์ดเกมประจำปี 2020 โดยได้ทำการแบ่งประเภทของผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับวงการบอร์ดเกมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน

ไทยEnglish繁體中文日本語