• All
  • Design Diary
  • Event
  • How to
  • Podcast
  • Review
  • Understanding
  • เปิดกล่องส่องประเด็น

หลังจากทำการบ้านเกี่ยวกับการไป Spiel มาพอสมควรแล้ว เราก็มาถึงภารกิจสำคัญชิ้นสุดท้ายสำหรับการเตรียมตัวไปงาน Essen Spiel 2017 ถือว่าเป็นงานช้างอย่างหนึ่งสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศด้วยตัวเอง ซึ่งก็คือ… การวางแผนการเดินทางและที่พักนั่นเอง!!...

ไทยEnglish繁體中文日本語