• All
  • Design Diary
  • Event
  • How to
  • Podcast
  • Review
  • Understanding
  • เปิดกล่องส่องประเด็น

ก่อนจะเกม เนื้อหาเบื่องต้นสำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นออกแบบบอร์ดเกม โดย Wizards of Learning

  • Push your luck เป็นกลไกเกมที่ใช้ดวงคู่กับการตัดสินใจ
  • เลือกที่จะเสี่ยงต่อเนื่องเพื่อรางวัลใหญ่ขึ้นๆ แต่ถ้าพลาดก็จะเสียไปทั้งหมด
  • เน้นความรู้สึกว่า "อีกหน่อยน่า"

ไทยEnglish繁體中文日本語