เรียน”ไฟป่า”ผ่านเกม Evolution : Climate

“ไฟป่าที่เกิดขึ้นส่งผลอย่างไร”

เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ช่วง 1 ปีที่ผ่านมานี้ เกิดเหตุไฟป่าขนาดใหญ่และสร้างความเสียหายในหลายพื้นที่ WoL อยากเป็นตัวแทนที่ช่วยนำเสนอความเข้าใจเรื่องสภาพอากาศที่ร้อนและไฟป่าให้มากขึ้น

ในบอร์ดเกม Evolution Climate ได้มีการนำเสนอเรื่องราวของไฟป่าไว้ เลยขอเป็นตัวแทนเล่าให้ทุกคนได้ฟังกัน

สภาพอากาศร้อนส่งผลอย่างไร ในเกม evolution

ผลกระทบจากอากาศที่ร้อนขึ้น

สภาพอากาศของโลกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งร้อนขึ้นและเย็นลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั้นส่งผลโดยตรงกับความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารการเจริญเติบโตของพืช อย่างที่พบเห็นได้ชัดเจนคือ ป่าเขตร้อนนั้นมีพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์มากกว่าเขตหนาวหรือพื้นที่น้ำแข็ง

แต่สภาพอากาศที่ร้อนเกินไป เช่นทะเลทราย นอกจากจะส่งผลต่อให้แหล่งอาหารลดลงแล้ว ยังส่งผลให้สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่และกลางดำรงอยู่ได้ยากขึ้นอีกด้วย

การระบายความร้อน ในเกม evolution

การปรับตัวของสัตว์ในอากาศร้อน

สัตว์โลกได้มีการวิวัฒนาการตัวเองให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่ร้อน เช่น การมีแผงคอและการแช่โคลน เป็นต้น สิ่งนี้เป็นการปรับตัวที่ช่วยระบายความร้อนได้

นอกจากนั้นการมีแผงคอและการแช่โคลน ยังสามารถช่วยในการป้องกันตัวจากผู้ล่าได้อีกด้วย

ไฟป่า ในเกม evolution

ผลกระทบจากไฟป่า

อากาศร้อนมีผลให้เกิดไฟป่าได้ง่ายขึ้น อย่างไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยขึ้นในช่วงนี้ที่แพร่อย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้างกว่าที่เคยเป็น นั้นมีผลมาจากอากาศร้อนทำให้ใบไม้กิ่งไม้ที่หลุดร่วงมาแห้งอย่างรวดเร็วจนเป็นเชื้อเพลิงให้กลับไฟลามได้รุนแรงขึ้น

ไฟป่านอกจากจะสร้างความสูญเสียสัตว์ต่างๆล้มตายจากไฟโดยตรงแล้ว ยังส่งผลให้ระบบนิเวศนั้นสูญเสียแหล่งอาหารไปด้วย ทำให้สัตว์ที่อยู่รอดอดตายเพราะไม่สามารถหาอาหารได้

อย่างที่ได้เห็นการรณรงค์ให้ช่วยรับเลี้ยงโคอล่าบาดเจ็บได้ในช่องทางนี้ www.koalahospital.org.au

เอาตัวรอดจาดไฟป่า ในเกม evolution

ทางรอดของสัตว์

สัตว์บางประเภทที่อาศัยอยู่ในโพรงหรือที่อยู่ที่ปลอดภัยจากไฟ ช่วยลดความสูญเสียจากไฟป่าโดยตรงได้

แต่เมื่อแหล่งอาหารถูกทำลาย การย้ายถิ่นฐานจึงเป็นทางเลือกที่ช่วยสามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้มากกว่า จนกว่าถิ่นที่อยู่เดิมจะกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

Pray for Australia

Pray for Australia

เราสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสถานการณ์ไฟป่าที่ออสเตรเลียที่กำลังเกิดขึ้นได้ขณะได้ได้หลายช่องทาง ซึ่ง Wongnai ได้รวบรวมไว้ใน link นี้ครับ https://www.wongnai.com/news/pray-for-australia

#เรียนรู้ผ่านเกม

หัวข้อเรียนรู้ผ่านเกมนี้เกิดขึ้นจากที่ทีม WoL เชื่อว่าเกมเป็นหนึ่งในเครื่องมือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ได้ เลยขอเป็นตัวแทนเลือกบอร์ดเกมที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจหรือมีรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ มานำแลกเปลี่ยนเล่าสู่กันฟังกันนะครับ

No Comments

Post A Comment
ไทยEnglish繁體中文日本語