6 กลุ่มผู้เล่นบอร์ดเกมในไทย

ผลสำรวจในปี 2019 จากผู้เล่นบอร์ดเกม 801 คน (link) โดย Lunar Gravity ที่ได้วิเคราะห์กลุ่มผู้เล่นบอร์ดเกมในไทยออกมาเป็น 6 กลุ่ม
WoL จึงนำข้อมูลนี้มาทำเป็น infographic เพื่อช่วยให้เข้าใจง่ายและชัดเจนขึ้น ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของตลาดบอร์ดเกมในประเทศไทยได้ ไม่ว่าจะสำหรับการออกแบบบอร์ดเกม การนำบอร์ดเกมไปใช้กับกลุ่มต่างๆ หรือจะในการทำธุรกิจเกี่ยวกับบอร์ดเกม

6 กลุ่มผู้เล่นบอร์ดเกมในไทย จากกลุ่มตัวอย่าง 801 คน

🤩 อันดับที่ 1 – Advance player 25%
👪 อันดับที่ 2 – Family player 21.6%
🎉 อันดับที่ 3 – Party teenagers 20.6%
😎 อันดับที่ 4 – Elite gamer 14%
🚶‍♂️🚶‍♀️ อันดับที่ 5 – Follower 11.8%
👨‍🏫 อันดับที่ 6 – Teacher 7%

รายละเอียดพฤติกรรมแต่ละกลุ่มที่ต่างกัน

ผู้ทั้ง 6 ประเภทนี้มีพฤติกรรมการเล่นบอร์ดเกมแตกต่างกัน

Advance player
ศึกษาวิธีการเล่นเกมด้วยการอ่าน Rulebook เอง
เล่นบอร์ดเกมทุกประเภท

Advance player

🤩  มีมากเปันอันดับ 1 มีจำนวน 200 คน คิดเป็น 25% ของกลุ่มผู้เล่นบอร์ดเกมในไทย

มีพฤติกรรมการเล่นบอร์ดเกมดังนี้
– อยู่ในวงการบอร์ดเกมมานาน
– ชอบเกมที่ใช้เวลาเล่นนาน
– เล่นเกมได้หลากหลายสไตล์
– เล่นเกมความซับซ้อนสูงได้
– ชอบศึกษาวิธีการเล่นด้วยตนเอง

Family player 
เล่นบอร์ดเกมที่บ้านตนเอง
ศึกษาวิธีเล่นเกมทางช่อง Youtube ของไทย และ ซื้อทางร้านออนไลน์ในไทย

Family player

 👪  อันดับ 2 มีจำนวน 173 คน คิดเป็น 21.6% ของกลุ่มผู้เล่นบอร์ดเกมในไทย

มีพฤติกรรมการเล่นบอร์ดเกมดังนี้
– มักจะเล่นเกมกับคนในครอบครัว
– มักจะเล่นที่บ้านตนเอง
– ไม่ค่อยออกไปเล่นที่ร้านเกม
– ไม่ค่อยเล่นกับคนอื่นข้างนอก
– ติดตามข่าวสารค่อนข้างมาก
– มักจะซื้อเกมทางออนไลน์

Party teenagers

🎉 อันดับ 3 มีจำนวน 165 คน คิดเป็น 20.6% ของกลุ่มผู้เล่นบอร์ดเกมในไทย

มีพฤติกรรมการเล่นบอร์ดเกมดังนี้
– ผู้เล่นอายุเฉลี่ยน้อย
– ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา
– ชอบเล่นเกมสไตล์ Party
– ชอบเกมสั้น เล่นซ้ำบ่อย
– ติดตามข่าวสารทาง youtube ไทย

Elite gamer

😎 อันดับ 4 มีจำนวน 165 คน คิดเป็น 14% ของกลุ่มผู้เล่นบอร์ดเกมในไทย

มีพฤติกรรมการเล่นบอร์ดเกมดังนี้
– อยู่ในวงการบอร์ดเกมมานาน
– ชอบเกมที่ใช้เวลาเล่นนาน
– มักจะชอบเกมสไตล์วางแผน
– ไม่ค่อยชอบเกมสไตล์ปาร์ตี้
– ซื้อเกมสะสมไว้เยอะมาก
– พร้อมศึกษาเองและสอนผู้อื่น

 

Follower

🚶🚶 อันดับ 5 มีจำนวน 95 คน คิดเป็น 11.8% ของกลุ่มผู้เล่นบอร์ดเกมในไทย

มีพฤติกรรมการเล่นบอร์ดเกมดังนี้
– ซื้อเกมน้อยมาก นานๆเล่นที
– เล่นแต่กับคนรู้จักเป็นส่วนมาก
– ไม่ค่อยจะติดตามข่าวสารใดๆเลย
– แต่เมื่อมีคนชวนก็พร้อมจะเล่น
– กว่าครึ่งเป็นผู้หญิง

 

Teacher

👨‍🏫  อันดับ 6 มีจำนวน 56 คน คิดเป็น 7% ของกลุ่มตัวอย่าง

มีพฤติกรรมการเล่นบอร์ดเกมดังนี้
– ประกอบอาชีพครู-อาจารย์
– มักจะเล่นเกมในช่วงกลางวัน
– มักจะเล่นกับนักเรียน
– สนใจเกมหลากหลายแบบ
– คาดว่าน่าจะนำเกมมาใช้ประกอบ
– สื่อการเรียนการสอน

 

สรุป

ข้อมูลนี้เป็นเพียงตัวอย่างจาก 801 คนที่มาตอบแบบสอบนี้เท่านั้นครับ ยังมีคนอื่นที่ไม่ได้ตอบอีก ฉะนั้นในการนำตัวเลขต่างๆ ในนี้ไปตีความต่อ ต้องคิดไว้เสมอนะครับว่าข้อมูลนี้ไม่ใช่ผู้เล่นบอร์ดเกมไทยทั้งหมดครับ

อย่างไรก็ตามข้อมูลชุดนี้ก็ทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการเล่นบอร์ดเกมในประเทศไทยว่ามีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร เห็นบางเรื่องเล็กน้อยที่มักถูกมองข้ามไป และช่วยให้เราเข้าใจสภาพความเป็นจริงของตลาดผู้เล่นบอร์ดเกมไทย มีประโยชน์ต่อ “การออกแบบบอร์ดเกม” “การนำบอร์ดเกมไปใช้จัดกิจกรรมกับกลุ่มต่างๆ” หรือใน “การทำธุรกิจเกี่ยวกับบอร์ดเกม” ให้ตอบกลุ่มผู้เล่นได้เหมาะสมกับพฤติกรรมมากขึ้นครับ

ก้าวข้ามความเชื่อว่าบอร์ดเกมเป็นเรื่องไร้สาระของเด็กๆ แล้วมาผลักดันบอร์ดเกมไทยให้เป็นสินค้าส่งออกกันครับ

ภาพทั้ง 6 กลุ่มวางต่อกันแล้ว อยู่บนถนนสายบอร์ดเกมในปี 2019 และมาลองดูกันนะครับ ว่าถนนสายบอร์ดเกมนี้จะพาพวกเราไปไหน หรือเจอกลุ่มใหม่ในปี 2020 ครับ (ดูรายละเอียด Thai Board Game Movement 2019 ที่รายงานความคาดหวังและความสำเร็จในปี 2019, และ Board Game designer in Thailand ข้อมูลที่ทำให้ชาวไต้หวันเข้าใจตลาดบอร์ดเกมในประเทศไทยมากขึ้น ในงาน TOBExpo 2019)

สามารถไป download ภาพรวมไปดูได้นะครับ

ฺBoard Game Movement in Thailand 2019

คลิปวิเคราะห์ข้อมูล

https://youtu.be/2NhYF3J9sk8?t=1080
Zemaki Gaming เริ่มวิเคราะห์นาทีที่ 18:00
https://www.youtube.com/watch?v=K4dcIKgJ_OE
KarnGG
No Comments

Post A Comment
ไทยEnglish繁體中文日本語