• All
  • Design Diary
  • Event
  • How to
  • Podcast
  • Review
  • Understanding
  • เปิดกล่องส่องประเด็น

จากโพส "ผลสำรวจ 6 กลุ่มผู้เล่นบอร์ดเกมในไทยในปี 2020 ที่ผ่านมา จากผู้เล่นบอร์ดเกม 1,092 คน" ทุกท่านคงสงสัยใช่ไหมว่าคนที่ทำร้านบอร์ดเกม หรือทำงานเกี่ยวกับบอร์ดเกมเขาอยู่กลุ่มไหนกันในบรรดาทั้ง 6 กลุ่มนี้ วันนี้ Lunar Gravity x Wizards of Learning ขอนำเสนอข้อมูล infographic ชุดพิเศษเกี่ยวกับผู้ที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวงการบอร์ดเกมประจำปี 2020 โดยได้ทำการแบ่งประเภทของผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับวงการบอร์ดเกมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน

กลับมาอีกครั้งกับผลสำรวจ 6 กลุ่มผู้เล่นบอร์ดเกมในไทยในปี 2020 ที่ผ่านมา จากผู้เล่นบอร์ดเกม 1,092 คน!! (ทุบสถิติ ทะลุ 1,000 คน ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากครับ) จัดทำโดย Lunar Gravity x Wizards of Learning จากข้อมูลมหาสารนี้ ทำให้เราสามารถวิเคราะห์กลุ่มผู้เล่นบอร์ดเกมในไทยออกมาเป็น 6 กลุ่ม (อาจใช้เวลานานหน่อย แต่ก็ออกมาแล้วนะครับ :) )

Wizard of Learning จึงนำข้อมูลนี้มาทำเป็น infographic เพื่อช่วยให้เข้าใจง่ายและชัดเจนขึ้น ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของตลาดบอร์ดเกมในประเทศไทยได้ ไม่ว่าจะสำหรับการออกแบบบอร์ดเกม การนำบอร์ดเกมไปใช้กับกลุ่มต่างๆ หรือจะในการศึกษาหรือการทำธุรกิจเกี่ยวกับบอร์ดเกม

ผลสำรวจในปี 2019 จากผู้เล่นบอร์ดเกม 801 คน (link) โดย Lunar Gravity ที่ได้วิเคราะห์กลุ่มผู้เล่นบอร์ดเกมในไทยออกมาเป็น 6 กลุ่ม
WoL จึงนำข้อมูลนี้มาทำเป็น infographic เพื่อช่วยให้เข้าใจง่ายและชัดเจนขึ้น ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของตลาดบอร์ดเกมในประเทศไทยได้ ไม่ว่าจะสำหรับการออกแบบบอร์ดเกม การนำบอร์ดเกมไปใช้กับกลุ่มต่างๆ หรือจะในการทำธุรกิจเกี่ยวกับบอร์ดเกม

6 กลุ่มผู้เล่นบอร์ดเกมในไทย จากกลุ่มตัวอย่าง 801 คน

🤩 อันดับที่ 1 - Advance player 25%
👪 อันดับที่ 2 - Family player 21.6%
🎉 อันดับที่ 3 - Party teenagers 20.6%
😎 อันดับที่ 4 - Elite gamer 14%
🚶‍♂️🚶‍♀️ อันดับที่ 5 - Follower 11.8%
👨‍🏫 อันดับที่ 6 - Teacher 7%

ไทยEnglish繁體中文日本語