64 DAYS TO SPIEL’17

เตรียมตัวทำ SCHENGEN VISA

อีก 64 วันเท่านั้นก่อนถึงวันงาน ฟังดูแบบนี้อาจจะรู้สึกว่ามีเวลาเหลืออีกเยอะใช่ไหมครับ ถ้าบอกว่าเหลืออีกแค่ 2 เดือนเท่านั้นล่ะ?! ไม่ได้เยอะอย่างที่คิดล่ะสิ!
…เตรียมตัวอย่างไรไปดูกันเลย

เพราะวันนี้เราจะมาแนะนำการเตรียมเอกสารขอวีซาเพื่อไปเที่ยวที่ประเทศเยอรมันกัน!! ประเทศเยอรมันเนี่ยเป็น 1 ใน 26 ประเทศที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการตกลงเชงเก้น (Schengen Agreement) เพราะฉะนั้นวีซ่าที่เราจะต้องทำเรื่องขอนั้นก็คือวีซ่าเชงเก้นนั่นเอง

สำหรับการขอวีซ่าเชงเก้นนั้นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ เพียงแค่ (1) เตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้เพื่อประกอบคำร้องขอวีซ่าให้พร้อม และ (2) เข้าไปติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ หรือที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ภูเก็ตและเชียงใหม่ ….ทุกอย่างก็จะสำเร็จอย่างง่ายดาย!

เอกสารที่ต้องนำติดตัวไปด้วยนั้นก็คือ :
1. Passport ที่มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ออกมาไม่เกิน 10 ปี และยังมีอายุใช้ได้อีกอย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันเดินทางออกนอกประเทศสมาชิกเชงเก้น (บางครั้งอาจต้องใช้ Passport เล่มเก่าด้วย นำติดไปด้วยก็ดีนะ)
2. รูปถ่ายไบโอเมตริก 2 ใบ ขนาด 45mm x 35mm ยิ้มได้นะ แต่ขอให้ใบหน้าใหญ่กว่า 32 mm และไม่เกิน 35 mm มีพื้นหลังเทาอ่อนเป็นใช้ได้จ้า
3. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกนที่กรอกข้อความครบถ้วน 1 ฉบับ…กรอกเลย https://videx.diplo.de/…/;jsessionid=E0100-C+PV3LLQLKM7RJxH…
4. เอกสารลงนามรับทราบข้อกำหนดตามกฎหมายการอาศัยมาตรา 54 ข้อ 6 และมาตรา 55
5. หลักฐานยืนยันการจองที่พัก/เที่ยวบินและอื่นๆ จากบริษัทนำเที่ยวและโรงแรม ตลอดระยะเวลาที่ขออาศัย….นำไปให้ครบนะครับ สำคัญมาก
6. หลักฐานการเงินสำหรับการเดินทางและการอาศัย (มี หนังสือรับรองจากธนาคาร และสมุดบัญชีเงินฝากที่บอกการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินย้อนหลัง 3 ในช่วงเดือนสุดท้าย)
7. หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงความพร้อมที่จะเดินทางกลับประเทศและแสดงถึงภาระผูกพันหรือ ความสัมพันธ์ของท่านในประเทศไทย เช่น: ทะเบียนบ้าน ใบสำคัญการสมรส ครับ
8.**สำหรับใครที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้าง: อย่าลืมหนังสือรับรองการทำงานปัจจุบันและหนังสืออนุญาตให้ลาพักร้อน (ที่ระบุตำแหน่ง จำนวนปีการทำงานและเงินเดือน)

ต้องจองคิวนัดวันล่วงหน้าก่อนนะ ถึงวันนัดนำเอกสารทั้งหมดไปถึงก่อนเวลานัด 30 นาทีอย่าต่ำนะครับ…มาสายก็หมดสิทธิ กลับบ้านทันที
link สำหรับจองคิว: https://service2.diplo.de/rkter…/extern/choose_realmList.do…

เมื่อทำเสร็จแล้ว รอประมาณ 5 วันก็ได้เลย!!! เร็วเฟร้อ

การขอทำวีซานั้นจะขอทำได้ภายในช่วงก่อนเดินทางไม่เกิน 3 เดือน ….แต่ตอนนี้ก็เหลืออีกแค่ 2 เดือนกว่าๆแล้ว!… รีบไปทำเรื่องขอวีซา เตรียมตัวไปเที่ยวกันเถอะ

cr: Andy Rous

ที่มาของข้อมูล:
http://www.bangkok.diplo.de/…/02/01-Visa/01-Visa-Inhalt.html
http://www.bangkok.diplo.de/…/02/01-Visa/Touristenvisum.html
http://www.scratchdaworld.com/?p=1991

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

ไทยEnglish繁體中文日本語