Water Journey

฿0.00

Ages 8+   |   Players: 2-6   | 45 min

 

Product of S. Napa (ส.นภา)

 

Sponsor by Chula-Engineer

 

Designer by Wizards of Learning

 

สนใจนำเกมไปใช้เพื่อการศึกษา

>> ลงทะเบียน เพื่อขอรับเกมกับทาง ส.นภา <<

ติดต่อ บริษัท ส.นภา ประเทศไทย จำกัด

 

>> คุู่มือวิธีเล่น ภาษาไทย

>> Board Game Geek: Water Journey

Out of stock

Product of

สำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ต้องการนำ Water Journey ไปใช้เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้ สามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดให้กับ บริษัท ส.นภา ได้ที่ https://forms.gle/2hkZq2rkGU1joVpG8

ที่มาของเกม Water Journey

ที่มาของเกม ใน รายการพูดจาประสาช่าง

 

ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของ ส.นภา องค์กรที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “ทรัพยากรน้ำ” ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จึงมีความตั้งใจที่จะเป็นองค์กรหนึ่งในการส่งเสริมให้คนไทยได้เข้าใจถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

SN Group จึงได้ออกแบบและจัดทำ Educational board game ภายใต้ชื่อ “Water Journey” ขึ้นมา นอกจากความสนุกในการเล่นแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความตระหนัก องค์ความรู้ และความเข้าใจที่ ถูกต้องให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศ ในอนาคตจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ SN Group ให้ความสำคัญและพร้อมเข้าไปมี ส่วนร่วมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม รวมถึงสามารถเผยแพร่ และต่อยอดไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ในวงกว้าง

 

 

Game Story of Water Journey

ณ เมือง Water land ที่แสนสงบสุขของเหล่านาก ชาวเมืองมีชีวิตที่สุขสบาย ได้ด้วยการบริหารน้ำที่ดีของทีมพัฒนาคุณภาพน้ำ Water Journey เป็นโรงงานเดียวที่ดูแลการใช้น้ำ ทั้งหมดในเมืองนี้
พวกคุณคือหนึ่งในทีม ซึ่งมีหน้าที่ต้องส่งน้ำให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามชาวเมืองต้องการ ด้วยการส่งคนงานไปทำงานส่วนต่างๆของโรงงาน ซึ่งต้องใช้เวลาไม่เท่ากัน และต้องคอยระมัดระวังระดับน้ำเสียที่จะส่งผลกระทบต่อตัวเมืองได้
ผู้ที่สามารถส่งน้ำได้ตามความต้องการของชาวเมืองก็จะได้รับคะแนนจากชาวเมือง เมื่อจบเกมผู้ที่มีคะแนนมากที่สุดจะได้รับเกียรติให้เป็นหัวหน้าโรงงาน Water Journey ต่อไป

 

วิธีเล่น

 

Component:

1. กระดานแผนที่กลาง 1 อัน
2. กระดานผู้เล่น 6 อัน
3. ถังเก็บน้ำ 12 อัน
4. หมากคนงาน 13 อัน
5. คนคุมเวลา 6 อัน
6. คนคุมน้ำเสีย 6 อัน
7. การ์ดภารกิจ 42 ใบ
8. การ์ดเหตุการณ์ 20 ใบ
9. เม็ดน้ำปกติ 120 อัน
10. เม็ดน้ำเสีย 20 อัน
11. ถุงใส่ token น้ำ 2 ใบ

 

 

Unboxing prototype by Wizards of Learning

 

 

Game-play overview :

ผู้เล่นจะผลัดกันเล่นเกมกันตามลำดับ โดยในแต่ละรอบผู้เล่นที่อยู่บนตำแหน่งท้ายสุดบนแถบเวลาจะได้เป็นผู้เล่นในรอบนั้นโดยการเล่นแต่ละรอบจะประกอบด้วย 4 ช่วงย่อยดังนี้

  • ช่วงที่ 1 – เกิดเหตุการณ์ และ การปลดล็อกความสามารถ
  • ช่วงที่ 2 – ส่งคนงานไปทำงาน (workers and actions)
  • ช่วงที่ 3 – ใช้เวลาตามงานที่ทำ
  • ช่วงที่ 4 – action พิเศษ

 

WJ-play

 

 

Game end

เกมจะดำเนินไปจนกว่าผู้เล่นทุกคนจะเดินคนคุมเวลาบนแถบเวลา ผ่านช่องหมายเลข 8 ในการเดินรอบที่ 2 เกมจะจบลงและทำการนับคะแนน

 

อ่านวิธีเล่นอย่างละเอียดได้ที่นี้ คู่มือวิธีเล่น Water Journey.

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

Game Development Process

Prototype Journey

 

Play-testing with Developers from Board Game Designer Thailand

 

Play-testing with staff

 

Design story

https://www.facebook.com/BoardGameDesingerThailand/videos/432231650958789/


:: More information ::

 

  • How to play by Zemaki
  • Unboxing prototype by Wizards of Learning

News

Weight 1.5 kg
Dimensions 245 × 245 × 70 cm
Age

8+

Players

2–6 Players

Playing Time

45 Min

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Water Journey”
Category: Tags: , , , ,
ไทยEnglish繁體中文日本語